Ansvar

Miljön först

Kontinuerlig utveckling

Vi är proffs, så ansvar för människor och miljö är viktigt för oss.
Ansvar innebär för oss insyn, omtanke och noggrann kontroll i allt vi gör. Under hela vår långa historia har kontinuerlig utveckling varit viktig, och hållbar drift och kontroll är i dag en integrerad del av vår företagskultur. Tack vare våra moderna produktionsanläggningar kan vi ha en transparent produktionsprocess och utveckla vårt miljöansvar. Vi följer aktuella hållbarhetsföreskrifter, har system för energihushållning och avfallshantering samt använder hållbara produktionsmetoder och material.

Vi samarbetar för närvarande med EU i ett projekt inom cirkulär ekonomi som fokuserar på syror på våra produktionsanläggningar. Vi investerar också i att återvinna material i våra anläggningar. Ädelmetaller kan återvinnas, så när en produkt når slutet av sin livscykel kan materialen användas om och om igen.

Hur Vi Jobbar

Kvalitetshantverk

Vår företagskultur innebär att allt vi gör bottnar i erfarenhet, omtanke och kreativitet. Vi strävar efter att hålla högsta kvalitetsstandard, vilket förväntas av ett företag som tilldelats titeln kunglig hovleverantör.

Vår egen metall- och ytbehandlingsfabrik på ön Ösel i Estland är utrustad med den senaste tekniken. Estland har starka och välkända hantverkstraditioner och våra anställda förkroppsligar dessa egenskaper och levererar alltid enligt kundernas önskemål och behov. Våra produkter har utvecklats omsorgsfullt och vi fortbildar oss kontinuerligt för att upprätthålla kompetens och hög kvalitet i våra hantverk och processer. Högsta produktionskvalitet upprätthålls genom testning och kontinuerlig uppdatering av metoder, material och design.
Vi har ISO 9001-certifiering för vårt kvalitetsledningssystem sedan 1999 och ISO 14001-certifiering inom miljöledning sedan 2008, vilket är ett kvitto på ett väl utfört arbete. Vi hoppas att våra kunder ser den yrkesstolthet inom kvalitetsledning och hållbar utveckling som våra certifieringar visar.

Vi samarbetar med världens bästa designer och hantverkare för att göra våra produkter unika.

De svenska designikonerna Carl Milles och Carl Eldh skapade medaljdesigner åt Sporrong under tidigt 1900-tal, och i dag samarbetar vi med ledande skandinaviska designer.