Kundreferenser

Barncancerfonden -Ride of Hope

Bakrund

Årligen arrangeras cykeleventet Ride of Hope i Europa och Sverige. Det är inget vanligt cykellopp utan Deltagarna i Ride of Hope Europe bildar cykelteam som tränar och samlar in pengar under ett års tid för att under sommaren cykla de 104 milen från Prag till Almers hus i Varberg. Ride of Hope Sverige sker med liknande upplägg där man antingen startar i Umeå eller Lund för en gemensam målgång i Stockholm efter flera dagsetapper. Därefter delas en check ut till Barncancerfonden vilka är förmånstagare och initiativtagare till arrangemanget.

Utmaning

Utmaningen låg i att finna en produkt passande för målgruppen som riktar ett kärnfullt TACK till de som deltagit i detta arrangemang såväl cyklister som funktionärer. Ett unikt och bestående minne som förmedlar detta och sticker ut från mängden.

Resultat

Vi tog för detta ändamål fram en unik, tung och gedigen medalj. Motivet bestod av bansträckningen samt dagsetapperna med årtal och på baksidan Ride of Hope logon som en tydlig och fin avsändare. Vi ville att den skulle särskilja sig från övriga idrottsmedaljer då den här medaljen skulle signalera något som visade mer vad de tillsammans åstadkom och inte främst för cykelinsatsen. Medaljen levererades dessutom i ett etui som de riktigt exklusiva medaljerna och överlämnades tillsammans med ett berättelsekort som ytterligare förtydligade budskapet. Många ansåg att det var den finaste medaljen de fått och den medalj som mottagaren helst stolt pratar kring.

Läs mer om våra kundprojekt

barncancerfonden-brandsign

Läs mer om våra kundprojekt